Regulamin

§ 1 Dane podstawowe

Sklep internetowy holandmebel.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę Magdalenę Lichnerowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "HOLAND-MEBEL Rafał Lichnerowicz, Magdalena Lichnerowicz ", Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie, REGON 340071689, NIP 874-156-42-08, prowadzącą działalność na terenie całego kraju, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Bartniczka pod numerem 19/2005 i wpisaną do CEIDG, zwaną dalej Sprzedawcą.

 

Dane teleadresowe Sprzedawcy:

Adres do korespondencji: Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie
Strona internetowa www.holandmebel.pl,
E-mail: sklep@holandmebel.pl,
Telefon: 667-326-945, 515-801-226
Magazyny sklepu:

 1. Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie
  godz. otwarcia: pon-pt 10.00 – 18.00, sob. 10.00 – 16.00, niedz 14.00 – 17.00
  tel. 515-801-226

 2. Dylewo 2, 87-500 Rypin
  godz. otwarcia: pon-niedz. 9.00-18.00
  tel. 723-470-535

 

 

Słowniczek:

Sklep internetowy holandmebel.pl – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: www.holandmebel.pl;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego holandmebel.pl i dokonująca zakupów;

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym holandmebel.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

Punkt Odbioru – magazyn sklepu w Jastrzębiu lub Dylewie.

 

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego holandmebel.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego holandmebel.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,;

b) włączenie obsługi plików „ciasteczka” i javascript,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient powinien korzystać ze sklepu internetowego holandmebel.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego holandmebel.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 Zamówienia, wysyłka i dostawa towaru

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę holandmebel.pl. Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana e-mailem informacja o jego otrzymaniu przez Sprzedawcę.

3. Warunkiem wysłania zamówionego towaru Klientowi jest w przypadku:

 • zamówień płatnych przy odbiorze - potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia e-mailem.

 • zamówień płatnych przelewem – potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia e-mailem oraz wpłynięcie na konto zapłaty za zamówiony towar i kosztów dostawy

4. Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:

 • dostawa przesyłką kurierską realizowaną przez firmę DPD oraz JAS FBG,

 • dostawa przesyłką pocztową ekonomiczną lub priorytetową,

 • dostawa transportem własnym firmy Holand-Mebel. Koszt dostawy: stawka 1,25 zł za 1 km. O dokładnym koszcie dostawy Klient jest każdorazowo informowany przed zawarciem umowy,

 • odbiór osobisty zamawianego towaru w uzgodnionym Punkcie Odbioru w godzinach otwarcia danego magazynu.

5. Koszty dostawy pokrywa Klient wg. aktualnego Cennika kosztów dostawy. Są one uwzględnione na fakturze. O wysokości kosztów dostawy Klient jest każdorazowo informowany przed zawarciem umowy sprzedaży.

- Cennik na przesyłki kurierskiej uwzględnia paczki do 31,5 kg - koszt 55 zł, przesyłka kurierska pobraniowa 69 zł, od 31,5 kg do 50 kg - koszt 170 zł. W przypadku przesyłki powyżej 50 kg, koszt przesyłki uzgadniany jest indywidualnie.

- Cennik przesyłki pocztowej

5-10 kg -ekonomiczna 40 zł, priorytetowa 45 zł, pobraniowa 55 zł, pobraniowa priorytetowa 65 zł;

10-15 kg - ekonomiczna 45 zł, priorytetowa 50 zł, pobraniowa 60 zł, pobraniowa priorytetowa 70 zł;

15-20 kg -ekonomiczna 60 zł, priorytetowa 70 zł, pobraniowa 80 zł, pobraniowa priorytetowa 88 zł;

20-30 kg -ekonomiczna 68 zł, priorytetowa 78 zł, pobraniowa 88 zł, pobraniowa priorytetowa 98 zł.

Podane ceny za przesyłkę zawierają podatek VAT.
UWAGA! Jeśli zamówienie jest na tyle duże, że musimy je wysłać w kilku paczkach, Klient ponosi koszt zwielokrotnionej wysyłki. W takich przypadkach koszt dostawy ustalany będzie indywidualnie z Klientem przed zawarciem umowy.

6. Cena za przesyłkę i transport nie obejmuje wnoszenia towaru.

7. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej.

UWAGA! Wysyłka przesyłek powyżej 5 kg; paczki powyżej 5 kg i o wymiarach przekraczających 60 cm*80 cm*60 cm, na weekend ( w piątek) nie wysyłamy, nadanie paczek następuje w poniedziałek.

8. Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuje paragon lub fakturę vat/ vat marżę. W przypadku faktur Sprzedawca określa każdorazowo rodzaj wystawionego dokumentu (faktura vat/ vat marża).

9. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta będącego Konsumentem w uzgodnionym terminie Sprzedawca wezwie Klienta w sposób z nim uzgodniony oraz pisemnie do odbioru zakupionego towaru w wyznaczonym dodatkowo terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowywanie rzeczy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy według aktualnej stawki rynkowej powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości opłaty za bezumowne przechowywanie w wezwaniu do odbioru rzeczy.

10. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, zgodnie z art. 551 § 1 k.c.

 

 

 

§ 4 Płatność

1. Formy płatności za zamówiony towar :

 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta następnego dnia roboczego po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym),

 • gotówka - odbiór osobisty we wskazanym Punkcie Odbioru w godzinach pracy magazynu,

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie następnego dnia po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni od wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

2. Opłatę za zakupiony towar oraz transport należy wpłacić na podane niżej konta:

HOLAND-MEBEL Rafał Lichnerowicz, Magdalena Lichnerowicz, Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie
Credit Agricole Bank Polska S.A. nr konta 52 1940 1076 3085 5122 0000 0000
lub:
BRE Bank mBank nr konta 98 1140 2004 0000 3802 6427 8296

 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować o tym sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy).

 3. Przy odstąpieniu od umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Konsument odstępujący od umowy może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu holandmebel.pl Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie mailowej na wskazany przez Klienta adres.

 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 6. Odesłanie lub przekazanie rzeczy należy dokonać na adres korespondencyjny Sprzedawcy (HOLAND-MEBEL Rafał Lichnerowicz, Magdalena Lichnerowicz, Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 9. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. W przypadku gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zapłacić za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

§ 6 Reklamacje

 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, jednak w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży były rzeczy używane, termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 1 (jeden) rok.

 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sklepu "HOLAND-MEBEL" Rafał Lichnerowicz, Magdalena Lichnerowicz,  Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną.

 3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta o inny sposób zaspokojenia.

 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 7. Kupujący nie będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 9. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 10. W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 11. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy

 12. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

 

§ 7 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych, w procesie korzystania ze sklepu internetowego holandmebel.pl i  dokonywania w tym sklepie zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.

 2. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Lichnerowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HOLAND-MEBEL Rafał Lichnerowicz, Magdalena Lichnerowicz ", Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie, REGON 340071689, NIP 874-156-42-08, zarejestrowana przez Wójta Gminy Bartniczka pod numerem 19/2005, wpisana do CEIDG.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku.

 4. Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1410, ze zm.).

 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie obowiązuje w przypadku zamówień już przez Klienta złożonych. Zamówienia są realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Masz pytania? Napisz do nas
Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka Prywatności
logo holandmebel.pl
Holand-Mebel (siedziba główna)
Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie

pn-pt: 10.00-18.00
sobota: 9.00-16.00
niedziela: 13.00-17.00
każda niedziela w Jastrzębiu czynna oprócz świąt

Holand-Mebel (filia)
Dylewo 2, 87-500 Rypin

poniedziałek-sobota 9:00-18:00
tylko w niedzielę handlową: 9:00-18:00 oprócz świąt

Projekt i wykonanie asmedia.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. holandmebel.pl 2024